Blodkärl på benen
Behandling som effektivt minskar dina ytliga blodkärl på benen. Redan i unga år kan ytliga ådernät (medicinskt namn är teleangiektasier) börja framträda på benen. Vanligaste ställena är på låren, i knävecken och vid anklarna. Hormonbehandling eller graviditet kan påskynda eller förvärra åkomman, övervikt och ett dåligt fungerande klaffsystem i benen kan också spela in. Man kan i viss mån bromsa utvecklingen genom att vara fysiskt aktiv, i synnerhet om man har ett sittande arbete, och att använda stödstrumpor. Den vanligaste behandlingen är injektioner med ett ämne som heter aethoxysklerol. Det skadar blodkärlens inre väggar, så att kärlen klibbar ihop och skrumpnar. Blodet måste söka sig andra vägar, det blå ådernätet bleknar snabbt och försvinner. Aethoxysclerol är helt ofarligt och har använts världen över i många år. Inga biverkningar har rapporterats. Efteråt kan man gå tillbaka till arbetet direkt och behandlingen upplevs oftast inte som smärtsam. Behandlingarna utförs av specialistutbildad sjuksköterska. Beroende på hur mycket synliga blodkärl och ytliga blodkärl man har, kan behandlingen behöva upprepas två till tre gånger, med sex veckors mellanrum. Kontroll /återbesök efter 6-8 veckor.
 Per:
 Price:

Behandling som effektivt minskar dina ytliga blodkärl på benen.

Redan i unga år kan ytliga ådernät (medicinskt namn är teleangiektasier) börja framträda på benen. Vanligaste ställena är på låren, i knävecken och vid anklarna.